goede gezondheid en eigen verantwoordelijkheid voor iedereen

Richtlijnen

omtrent Covid -19

LET OP!! Als je klachten hebt en ziek bent, zou ik het prettig vinden als je mij op tijd een berichtje stuurt om de afspraak te verzetten.  Met name bij de volgende klachten: Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), Hoesten, Benauwdheid, Verhoging of koorts en Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

VVET

Aan de hand van de leidraad VVET, (protocol). note*

Om de kans op besmetting in de praktijk zo klein mogelijk te houden en geen onnodige risico’s te nemen, zowel niet voor therapeut als voor de cliënt, houden VVET-therapeuten zich aan de leidraad COVID-19 hervatten werkzaamheden VVET- therapeuten.

De therapeuten werken daar waar mogelijk op minimaal 1,5 meter afstand. Als de antwoorden op de voorgeschreven triage vragen het toelaten kan er fysiek (face-to-face) behandeld worden binnen 1,5 meter van de cliënt.

Mocht de behandeling waar we rekening houden met de  1,5 meter niet mogelijk zijn, dan bespreek ik met jou welke mogelijkheden er zijn: bijvoorbeeld is wellicht een behandeling op afstand wel mogelijk, bijvoorbeeld via beeldbellen.

Ik nodig je hierbij uit om dit bespreekbaar te maken. Wat jij hierin wilt. Om een samenwerking aan te gaan waarin ons beide in kunnen vinden. 

Afspraak maken is mogelijk

Bijzondere tijden

Alternatieve zorgverleners die zorg op 1,5 meter afstand kunnen uitvoeren mogen open blijven. De praktijk ruimte is groot genoeg om de afstand te houden. Ook de energetische behandelingen kunnen op afstand gegeven worden. Waarin we ook rekening houden met de 1,5 meter.

Note *

VVET: Verbond Van Energetisch Therapeuten  is een beroepsvereniging voor en door professionals energetische therapie.