wat wil ik weten

Privacy en persoons-gegevens

wat doe ik er mee

De gegevens die ik verwerk en bewaar gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals gegevens over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum).

In de Privacy verklaring beschrijf ik wat ik met je persoonsgegevens doe, zoals wat ik vast leg, hoe lang ik deze bewaar en hoe ik hiermee omga dus hoe ik gegevens verzamel, wanneer ik deze verstrekken aan een ander en wanneer ik jouw gegevens vernietigen. Maar ook wat jouw rechten hierin zijn, onder andere recht op inzage en recht op vernietiging.  De verklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de therapeut. Ofwel: voor alle verwerkingen die binnen de praktijk plaatsvinden om deze goed te laten functioneren. Denk hierbij aan de boekhouder enz..

Wij maken op deze website gebruik van cookies. In het privacy document is ook te vinden welke soort cookies we opslaan. Cookies zijn tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is meestal onleesbare computercode. Bezoekt u een website? Dan plaatst de website cookies op uw computer of telefoon. Zo kan de website bijvoorbeeld zien welke pagina’s u hebt bekeken. De echte gegevens over je staan in de database van de website. Daarom moeten deze ook vermeld worden op de website.

 download hier de privacy document